User Tools

Site Tools


125530-5904-w-rttemberg-la-gi

5904 Württemberg là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1747.5573759 ngày (4.78 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 10 tháng 1 năm 1989.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 23 tháng 5 năm 2008. 
125530-5904-w-rttemberg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)