User Tools

Site Tools


125430-5769-michard-la-gi

Michard
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi CERGA
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 6 tháng 8 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5769
Tên thay thế 1987 PL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7058659
Viễn điểm quỹ đạo 3.2812021
Độ lệch tâm 0.0960965
Chu kỳ quỹ đạo 1891.7977849
Độ bất thường trung bình 18.68241
Độ nghiêng quỹ đạo 9.03675
Kinh độ của điểm nút lên 293.86039
Acgumen của cận điểm 23.92799
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

5769 Michard (1987 PL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 8 năm 1987 bởi CERGA ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5769 Michard
125430-5769-michard-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)