User Tools

Site Tools


125330-5637-gyas-la-gi

Gyas
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Shoemaker, C. S.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 10 tháng 9 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5637
Tên thay thế 1988 RF1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 4.5082945
Viễn điểm quỹ đạo 5.7249807
Độ lệch tâm 0.1188951
Chu kỳ quỹ đạo 4227.4201746
Độ bất thường trung bình 266.75958
Độ nghiêng quỹ đạo 22.47713
Kinh độ của điểm nút lên 2.08856
Acgumen của cận điểm 330.43131
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.2

5637 Gyas (1988 RF1) là một thiên thể Troia của Sao Mộc, trong nhóm Troia, được phát hiện ngày 10 tháng 9 năm 1988 bởi Shoemaker, C. S. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5637 Gyas
125330-5637-gyas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)