User Tools

Site Tools


125230-5495-rumyantsev-la-gi

Rumyantsev
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 6 tháng 9 năm 1972
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5495
Tên thay thế 1972 RY3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.2757614
Viễn điểm quỹ đạo 3.5601918
Độ lệch tâm 0.0416080
Chu kỳ quỹ đạo 2308.0863099
Độ bất thường trung bình 268.33563
Độ nghiêng quỹ đạo 9.19895
Kinh độ của điểm nút lên 33.34762
Acgumen của cận điểm 289.85969
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0833
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.10

5495 Rumyantsev (1972 RY3) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 9 năm 1972 bởi L. V. Zhuravleva ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5495 Rumyantsev
125230-5495-rumyantsev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)