User Tools

Site Tools


125130-5369-virgiugum-la-gi

5369 Virgiugum là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1238.9330157 ngày (3.39 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 22 tháng 9 năm 1985.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
125130-5369-virgiugum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)