User Tools

Site Tools


124930-5133-phillipadams-la-gi

Phillipadams
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi R.H. McNaught
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 12 tháng 8 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5133
Tên thay thế 1990 PA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1100056
Viễn điểm quỹ đạo 3.3168192
Độ lệch tâm 0.2223793
Chu kỳ quỹ đạo 1632.5712476
Độ bất thường trung bình 352.65333
Độ nghiêng quỹ đạo 12.02293
Kinh độ của điểm nút lên 87.71321
Acgumen của cận điểm 279.73207
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0697
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.50

5133 Phillipadams (1990 PA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 8 năm 1990 bởi R.H. McNaught ở Siding Spring.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5133 Phillipadams
124930-5133-phillipadams-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)