User Tools

Site Tools


124830-5028-halaesus-la-gi

Halaesus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Shoemaker, C. S.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 23 tháng 1 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5028
Đặt tên theo Halaesus
Tên thay thế 1988 BY1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 4.5647797
Viễn điểm quỹ đạo 5.9411501
Độ lệch tâm 0.1310089
Chu kỳ quỹ đạo 4397.4933311
Độ bất thường trung bình 298.49372
Độ nghiêng quỹ đạo 21.49963
Kinh độ của điểm nút lên 44.04392
Acgumen của cận điểm 10.59438
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 9.9

5028 Halaesus (1988 BY1) là một Trojan của Sao Mộc được phát hiện ngày 23 tháng 1 năm 1988 bởi Shoemaker, C. S. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5028 Halaesus
124830-5028-halaesus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)