User Tools

Site Tools


124730-4603-bertaud-la-gi

Bertaud
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi CERGA
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 25 tháng 11 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4603
Tên thay thế 1986 WM3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9998274
Viễn điểm quỹ đạo 3.2579166
Độ lệch tâm 0.2392831
Chu kỳ quỹ đạo 1556.8708712
Độ bất thường trung bình 111.65587
Độ nghiêng quỹ đạo 12.49590
Kinh độ của điểm nút lên 338.92891
Acgumen của cận điểm 288.93698
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.9

4603 Bertaud (1986 WM3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 11 năm 1986 bởi CERGA ở Caussols.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 4603 Bertaud
124730-4603-bertaud-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)