User Tools

Site Tools


124530-5902-talima-la-gi

Talima
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 27 tháng 8 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5902
Tên thay thế 1987 QY10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6507140
Viễn điểm quỹ đạo 3.3359946
Độ lệch tâm 0.1144670
Chu kỳ quỹ đạo 1891.6275043
Độ bất thường trung bình 336.73624
Độ nghiêng quỹ đạo 11.19677
Kinh độ của điểm nút lên 139.46996
Acgumen của cận điểm 240.54593
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.5

5902 Talima (1987 QY10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 8 năm 1987 bởi L. G. Karachkina ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5902 Talima
124530-5902-talima-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)