User Tools

Site Tools


124430-5768-pittich-la-gi

Pittich
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 4 tháng 10 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5768
Tên thay thế 1986 TN1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2014952
Viễn điểm quỹ đạo 2.5437840
Độ lệch tâm 0.0721325
Chu kỳ quỹ đạo 1334.8918443
Độ bất thường trung bình 213.77682
Độ nghiêng quỹ đạo 11.91928
Kinh độ của điểm nút lên 235.60447
Acgumen của cận điểm 271.77226
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

5768 Pittich (1986 TN1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 10 năm 1986 bởi E. Bowell ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5768 Pittich
124430-5768-pittich-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)