User Tools

Site Tools


124330-5636-jacobson-la-gi

Jacobson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 22 tháng 8 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5636
Tên thay thế 1985 QN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3889462
Viễn điểm quỹ đạo 3.1343970
Độ lệch tâm 0.1349637
Chu kỳ quỹ đạo 1676.3183021
Độ bất thường trung bình 4.50263
Độ nghiêng quỹ đạo 2.40157
Kinh độ của điểm nút lên 125.55763
Acgumen của cận điểm 193.41975
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

5636 Jacobson (1985 QN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 8 năm 1985 bởi E. Bowell ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5636 Jacobson
124330-5636-jacobson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)