User Tools

Site Tools


124230-5494-johanmohr-la-gi

5494 Johanmohr là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1755.4178289 ngày (4.81 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 19 tháng 10 năm 1933.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
124230-5494-johanmohr-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)