User Tools

Site Tools


124130-5368-vitagliano-la-gi

5368 Vitagliano là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2881.3874457 ngày (7.89 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 21 tháng 9 năm 1984.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
124130-5368-vitagliano-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)