User Tools

Site Tools


124030-5243-clasien-la-gi

Clasien
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5243
Tên thay thế 1246 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2952914
Viễn điểm quỹ đạo 3.2629474
Độ lệch tâm 0.1740940
Chu kỳ quỹ đạo 1692.2294375
Độ bất thường trung bình 261.06300
Độ nghiêng quỹ đạo 7.47573
Kinh độ của điểm nút lên 194.52321
Acgumen của cận điểm 61.13217
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

5243 Clasien (1246 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5243 Clasien
124030-5243-clasien-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)