User Tools

Site Tools


123930-5132-maynard-la-gi

Maynard
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. E. Holt
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 22 tháng 6 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5132
Tên thay thế 1990 ME
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3631917
Viễn điểm quỹ đạo 2.9849573
Độ lệch tâm 0.1162581
Chu kỳ quỹ đạo 1597.1976635
Độ bất thường trung bình 1.93747
Độ nghiêng quỹ đạo 11.34956
Kinh độ của điểm nút lên 161.80540
Acgumen của cận điểm 142.92386
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

5132 Maynard (1990 ME) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 6 năm 1990 bởi H. E. Holt ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5132 Maynard
123930-5132-maynard-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)