User Tools

Site Tools


123830-5027-androgeos-la-gi

Androgeos
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Shoemaker, C. S.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 21 tháng 1 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5027
Đặt tên theo Androgeos
Tên thay thế 1988 BX1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 4.9506752
Viễn điểm quỹ đạo 5.6478256
Độ lệch tâm 0.0657782
Chu kỳ quỹ đạo 4455.7427779
Độ bất thường trung bình 289.63748
Độ nghiêng quỹ đạo 31.45314
Kinh độ của điểm nút lên 78.21000
Acgumen của cận điểm 343.73791
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0917
Cấp sao tuyệt đối (H) 9.40

5027 Androgeos (1988 BX1) là một Trojan của Sao Mộc được phát hiện ngày 21 tháng 1 năm 1988 bởi Shoemaker, C. S. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5027 Androgeos
123830-5027-androgeos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)