User Tools

Site Tools


123630-4709-ennomos-la-gi

Ennomos
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Shoemaker, C.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 12 tháng 10 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4709
Đặt tên theo Ennomus
Tên thay thế 1988 TU2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 5.10235230838309
Viễn điểm quỹ đạo 5.315390192679692
Độ lệch tâm .02044952486345947
Chu kỳ quỹ đạo 4342.240376245276
Độ bất thường trung bình 271.3026331843048
Độ nghiêng quỹ đạo 25.51092650434051
Kinh độ của điểm nút lên 253.2356352897412
Acgumen của cận điểm 81.94432346261847
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0744
Cấp sao tuyệt đối (H) 8.90

4709 Ennomos (1988 TU2) là một thiên thể Troia của Sao Mộc, trong nhóm Troia, được phát hiện ngày 12 tháng 10 năm 1988 bởi Shoemaker, C. ở Palomar. Nó được đặt theo tên Ennomos, một người anh hùng của thành Troia trong sử thi Iliad.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4709 Ennomos
123630-4709-ennomos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)