User Tools

Site Tools


123530-4602-heudier-la-gi

Heudier
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi CERGA
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 28 tháng 10 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4602
Tên thay thế 1986 UD3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1852341
Viễn điểm quỹ đạo 3.0522505
Độ lệch tâm 0.1655406
Chu kỳ quỹ đạo 1547.8809896
Độ bất thường trung bình 359.52863
Độ nghiêng quỹ đạo 12.40521
Kinh độ của điểm nút lên 237.33043
Acgumen của cận điểm 164.02981
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

4602 Heudier (1986 UD3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 10 năm 1986 bởi CERGA ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4602 Heudier
123530-4602-heudier-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)