User Tools

Site Tools


123430-h-a-thu-n-th-tr-n-la-gi

Hòa Thuận là một thị trấn của huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Thị trấn kéo dài theo chiều tây bắc-đông nam theo quốc lộ 3 với vị trí:

  • Bắc giáp với xã Lương Thiện, xã Đại Sơn
  • Đông giáp với xã Đại Sơn và Trung Quốc
  • Nam giáp với thị trấn Tà Lùng và xã Mỹ Hưng
  • Tây giáp với xã Mỹ Hưng

Thị trấn Hòa Thuận được thành lập vào ngày 13 tháng 12 năm 2007 trên cơ sở toàn bộ 2.204 ha diện tích tự nhiên và 4.356 người của xã Hòa Thuận.[1]

Thị trấn Hòa Thuận được chia thành các xóm là Bó Chiểng, Nà Sẹo, Cải, Cốc Khau, Chàm, Phố Phục Hòa, Pò Rịn, Nà Rài, Nà Mười, Bó Khoang, Pác Bó, Pác Tò, Bó Tờ, Phia Siếp, Bó Pu, Bó Đa. Các núi chính trên địa bàn thị trấn là núi Bó Kim, núi Bó Xẩng, núi Khung Giảo, núi Lủng Luông, núi Phia Cáy, núi Phia Khao. Ngoài dòng sông Bằng chảy dọc theo chiều dài, thị trấn Hòa Thuận còn có suối Khuổi Lầu. Các tuyến dường chính của thị trấn là quốc lộ 3, tỉnh lộ 208 nối với huyện Thạch An và đường liên huyện từ thị trấn Quảng Uyên đi thị trấn Tà Lùng.

  1. ^ a ă â Nghị định số 183/2007/NĐ-CP
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
123430-h-a-thu-n-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)