User Tools

Site Tools


123330-5900-jensen-la-gi

Jensen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Jensen
Nơi khám phá Brorfelde
Ngày khám phá 3 tháng 10 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5900
Đặt tên theo Poul Jensen
Tên thay thế 1986 TL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4616542
Viễn điểm quỹ đạo 3.8296964
Độ lệch tâm 0.2174481
Chu kỳ quỹ đạo 2037.8361644
Độ bất thường trung bình 342.78865
Độ nghiêng quỹ đạo 9.07686
Kinh độ của điểm nút lên 302.23957
Acgumen của cận điểm 34.73701
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0287
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.10

5900 Jensen (1986 TL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 10 năm 1986 bởi P. Jensen ở Brorfelde.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5900 Jensen
123330-5900-jensen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)