User Tools

Site Tools


123230-5767-moldun-la-gi

Moldun
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 6 tháng 9 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5767
Tên thay thế 1986 RV2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8478576
Viễn điểm quỹ đạo 2.6956788
Độ lệch tâm 0.1865994
Chu kỳ quỹ đạo 1250.6749302
Độ bất thường trung bình 164.36974
Độ nghiêng quỹ đạo 4.45060
Kinh độ của điểm nút lên 188.04941
Acgumen của cận điểm 105.14551
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

5767 Moldun (1986 RV2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 9 năm 1986 bởi E. Bowell ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5767 Moldun
123230-5767-moldun-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)