User Tools

Site Tools


123130-5635-cole-la-gi

Cole
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Bus, S. J.
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5635
Tên thay thế 1981 ER5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7456439
Viễn điểm quỹ đạo 3.0251649
Độ lệch tâm 0.2681979
Chu kỳ quỹ đạo 1345.6789408
Độ bất thường trung bình 5.56332
Độ nghiêng quỹ đạo 7.30677
Kinh độ của điểm nút lên 274.17685
Acgumen của cận điểm 54.10962
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

5635 Cole (1981 ER5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1981 bởi Bus, S. J. ở Siding Spring.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5635 Cole
123130-5635-cole-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)