User Tools

Site Tools


123030-5493-spitzweg-la-gi

Spitzweg
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5493
Tên thay thế 1617 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0221438
Viễn điểm quỹ đạo 2.6974932
Độ lệch tâm 0.1430935
Chu kỳ quỹ đạo 1324.0864043
Độ bất thường trung bình 315.14819
Độ nghiêng quỹ đạo 3.84657
Kinh độ của điểm nút lên 356.20525
Acgumen của cận điểm 234.38674
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

5493 Spitzweg (1617 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5493 Spitzweg
123030-5493-spitzweg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)