User Tools

Site Tools


122930-5367-sollenberger-la-gi

Sollenberger
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 13 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5367
Tên thay thế 1982 TT
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6864982
Viễn điểm quỹ đạo 3.4018568
Độ lệch tâm 0.1174962
Chu kỳ quỹ đạo 1940.0074259
Độ bất thường trung bình 301.28936
Độ nghiêng quỹ đạo 10.73686
Kinh độ của điểm nút lên 251.72328
Acgumen của cận điểm 139.06168
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.9

5367 Sollenberger (1982 TT) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 10 năm 1982 bởi E. Bowell ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5367 Sollenberger
122930-5367-sollenberger-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)