User Tools

Site Tools


122830-5242-kenreimonin-la-gi

Kenreimonin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Inoda và Urata
Nơi khám phá Karasuyama
Ngày khám phá 18 tháng 1 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5242
Đặt tên theo Taira no Tokuko
Tên thay thế 1991 BO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6083811
Viễn điểm quỹ đạo 2.9902233
Độ lệch tâm 0.0682031
Chu kỳ quỹ đạo 1710.6970791
Độ bất thường trung bình 78.69858
Độ nghiêng quỹ đạo 2.87386
Kinh độ của điểm nút lên 226.93596
Acgumen của cận điểm 64.31262
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

For Empress Kenreimon-In see Taira no Tokuko

5242 Kenreimonin (1991 BO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 1 năm 1991 bởi Inoda và Urata ở Karasuyama.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5242 Kenreimonin
122830-5242-kenreimonin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)