User Tools

Site Tools


122730-5130-ilioneus-la-gi

Ilioneus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Shoemaker, C. S.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 30 tháng 9 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5130
Tên thay thế 1989 SC7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 5.1823952
Viễn điểm quỹ đạo 5.2984326
Độ lệch tâm 0.0110714
Chu kỳ quỹ đạo 4381.7422537
Độ bất thường trung bình 219.59987
Độ nghiêng quỹ đạo 15.71060
Kinh độ của điểm nút lên 242.51549
Acgumen của cận điểm 102.47395
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0602
Cấp sao tuyệt đối (H) 9.80

5130 Ilioneus (1989 SC7) là một thiên thể Troia của Sao Mộc, trong nhóm Troia, được phát hiện ngày 30 tháng 9 năm 1989 bởi Shoemaker, C. S. ở Palomar.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 5130 Ilioneus
122730-5130-ilioneus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)