User Tools

Site Tools


122530-4924-hiltner-la-gi

Hiltner
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Bus, S. J.
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4924
Tên thay thế 1981 EQ40
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.6918884
Viễn điểm quỹ đạo 2.6159816
Bán trục lớn 2.153
Độ lệch tâm 0.2145128
Chu kỳ quỹ đạo 1154.6418946
Độ bất thường trung bình 76.08419
Độ nghiêng quỹ đạo 1.72682
Kinh độ của điểm nút lên 180.16210
Acgumen của cận điểm 148.51437
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Kích thước 3 km diameter
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.41

4924 Hiltner (1981 EQ40) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1981 bởi Bus, S. J. ở Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

Nó được đặt tên theo William Albert Hiltner theo đề nghị của R. P. Binzel.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4924 Hiltner
122530-4924-hiltner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)