User Tools

Site Tools


122430-4601-ludkewycz-la-gi

Ludkewycz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Marian Rudnyk
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 3 tháng 6 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4601
Tên thay thế 1986 LB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4154459
Viễn điểm quỹ đạo 2.9376251
Độ lệch tâm 0.0975476
Chu kỳ quỹ đạo 1599.4031028
Độ bất thường trung bình 60.99649
Độ nghiêng quỹ đạo 13.26989
Kinh độ của điểm nút lên 177.76875
Acgumen của cận điểm 358.87459
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

4601 Ludkewycz (1986 LB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 6 năm 1986 bởi Marian Rudnyk ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4601 Ludkewycz
122430-4601-ludkewycz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)