User Tools

Site Tools


122130-5765-izett-la-gi

Izett
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 4 tháng 4 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5765
Tên thay thế 1986 GU
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9281657
Viễn điểm quỹ đạo 3.3502025
Độ lệch tâm 0.2694084
Chu kỳ quỹ đạo 1566.0403796
Độ bất thường trung bình 100.35791
Độ nghiêng quỹ đạo 31.38282
Kinh độ của điểm nút lên 81.65916
Acgumen của cận điểm 58.62806
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

5765 Izett (1986 GU) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 4 năm 1986 bởi C. S. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5765 Izett
122130-5765-izett-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)