User Tools

Site Tools


122030-5632-ingelehmann-la-gi

Ingelehmann
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Shoemaker, C. S.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 15 tháng 4 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5632
Đặt tên theo Inge Lehmann
Tên thay thế 1993 GG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5062854
Viễn điểm quỹ đạo 2.9778900
Độ lệch tâm 0.0859937
Chu kỳ quỹ đạo 1658.5189619
Độ bất thường trung bình 60.44041
Độ nghiêng quỹ đạo 18.22233
Kinh độ của điểm nút lên 82.44153
Acgumen của cận điểm 190.66268
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.5

5632 Ingelehmann (1993 GG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 4 năm 1993 bởi Shoemaker, C. S. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5632 Ingelehmann
122030-5632-ingelehmann-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)