User Tools

Site Tools


121930-5492-thoma-la-gi

Thoma
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 26 tháng 3 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5492
Tên thay thế 3227 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3946874
Viễn điểm quỹ đạo 3.1678230
Độ lệch tâm 0.1389904
Chu kỳ quỹ đạo 1694.1804713
Độ bất thường trung bình 160.03324
Độ nghiêng quỹ đạo 17.61367
Kinh độ của điểm nút lên 191.33996
Acgumen của cận điểm 192.04759
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

5492 Thoma (3227 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 3 năm 1971 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 5492 Thoma
121930-5492-thoma-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)