User Tools

Site Tools


121830-5366-rhianjones-la-gi

Rhianjones
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5366
Tên thay thế 1981 EY30
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7795299
Viễn điểm quỹ đạo 2.7026603
Độ lệch tâm 0.2059552
Chu kỳ quỹ đạo 1225.4309602
Độ bất thường trung bình 255.56498
Độ nghiêng quỹ đạo 4.04270
Kinh độ của điểm nút lên 158.46891
Acgumen của cận điểm 171.25662
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

5366 Rhianjones (1981 EY30) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5366 Rhianjones
121830-5366-rhianjones-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)