User Tools

Site Tools


121630-5129-groom-la-gi

Groom
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Helin, E. F.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 7 tháng 4 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5129
Tên thay thế 1989 GN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1779797
Viễn điểm quỹ đạo 2.5829011
Độ lệch tâm 0.0850518
Chu kỳ quỹ đạo 1341.4805921
Độ bất thường trung bình 112.21408
Độ nghiêng quỹ đạo 10.34981
Kinh độ của điểm nút lên 167.57827
Acgumen của cận điểm 352.04858
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

5129 Groom (1989 GN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 4 năm 1989 bởi Eleanor F. Helin ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5129 Groom
121630-5129-groom-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)