User Tools

Site Tools


121530-5024-bechmann-la-gi

Bechmann
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Jensen
Nơi khám phá Brorfelde
Ngày khám phá 14 tháng 11 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5024
Tên thay thế 1985 VP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.0692413
Viễn điểm quỹ đạo 3.3799309
Độ lệch tâm 0.0481751
Chu kỳ quỹ đạo 2114.9952280
Độ bất thường trung bình 229.96674
Độ nghiêng quỹ đạo 14.63878
Kinh độ của điểm nút lên 352.63962
Acgumen của cận điểm 119.51726
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0545
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.50

5024 Bechmann (1985 VP) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 11 năm 1985 bởi P. Jensen ở Brorfelde.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5024 Bechmann
121530-5024-bechmann-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)