User Tools

Site Tools


121430-4600-meadows-la-gi

4600 Meadows là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1912.8198354 ngày (5.24 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 10 tháng 9 năm 1985.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 9 tháng 5 năm 2008. 
121430-4600-meadows-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)