User Tools

Site Tools


121330-5897-novotn-la-gi

5897 Novotná là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1512.9815710 ngày (4.14 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1984.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 10 tháng 5 năm 2008. 
121330-5897-novotn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)