User Tools

Site Tools


121230-5762-w-nke-la-gi

5762 Wänke là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1306.1161465 ngày (3.58 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1981.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 23 tháng 5 năm 2008. 
121230-5762-w-nke-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)