User Tools

Site Tools


121130-5631-sekihokutouge-la-gi

Sekihokutouge
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Endate và Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5631
Tên thay thế 1993 FE1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1155178
Viễn điểm quỹ đạo 2.5549516
Độ lệch tâm 0.0940877
Chu kỳ quỹ đạo 1303.4495793
Độ bất thường trung bình 358.64253
Độ nghiêng quỹ đạo 1.23184
Kinh độ của điểm nút lên 7.31977
Acgumen của cận điểm 276.67373
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

5631 Sekihokutouge (1993 FE1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1993 bởi Endate và Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5631 Sekihokutouge
121130-5631-sekihokutouge-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)