User Tools

Site Tools


121030-5491-kaulbach-la-gi

Kaulbach
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 26 tháng 3 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5491
Tên thay thế 3128 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9050318
Viễn điểm quỹ đạo 2.4555406
Độ lệch tâm 0.1262469
Chu kỳ quỹ đạo 1175.8953602
Độ bất thường trung bình 305.67761
Độ nghiêng quỹ đạo 4.81767
Kinh độ của điểm nút lên 332.68533
Acgumen của cận điểm 88.81125
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

5491 Kaulbach (3128 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 3 năm 1971 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5491 Kaulbach
121030-5491-kaulbach-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)