User Tools

Site Tools


120930-5365-fievez-la-gi

Fievez
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Debehogne-DeSanctis
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 7 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5365
Tên thay thế 1981 EN1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0067957
Viễn điểm quỹ đạo 2.4324305
Độ lệch tâm 0.0958804
Chu kỳ quỹ đạo 1207.8537469
Độ bất thường trung bình 352.07136
Độ nghiêng quỹ đạo 1.60389
Kinh độ của điểm nút lên 80.71440
Acgumen của cận điểm 179.19530
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

5365 Fievez (1981 EN1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 3 năm 1981 bởi Debehogne-DeSanctis ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5365 Fievez
120930-5365-fievez-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)