User Tools

Site Tools


120730-5128-wakabayashi-la-gi

Wakabayashi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Koishikawa
Nơi khám phá Ayashi
Ngày khám phá 30 tháng 3 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5128
Đặt tên theo Wakabayashi-ku, Sendai
Tên thay thế 1989 FJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3738781
Viễn điểm quỹ đạo 3.1619517
Độ lệch tâm 0.1423587
Chu kỳ quỹ đạo 1682.0059379
Độ bất thường trung bình 72.43480
Độ nghiêng quỹ đạo 6.95561
Kinh độ của điểm nút lên 39.70441
Acgumen của cận điểm 122.39148
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

5128 Wakabayashi (1989 FJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 3 năm 1989 bởi M. Koishikawa ở Ayashi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5128 Wakabayashi
  • Shot of Wakabayashi from the SDSS survey, 2.17au from Earth ngày 26SEP2000. /Fermats Brother
120730-5128-wakabayashi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)