User Tools

Site Tools


120630-5023-agapenor-la-gi

Agapenor
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Shoemaker, C. S.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 11 tháng 10 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5023
Đặt tên theo Agapenor
Tên thay thế 1985 TG3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 4.9255117
Viễn điểm quỹ đạo 5.4796775
Độ lệch tâm 0.0532586
Chu kỳ quỹ đạo 4334.3941763
Độ bất thường trung bình 301.96836
Độ nghiêng quỹ đạo 11.76544
Kinh độ của điểm nút lên 308.45828
Acgumen của cận điểm 85.40585
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.0

5023 Agapenor (1985 TG3) là một thiên thể Troia của Sao Mộc được phát hiện ngày 11 tháng 10 năm 1985 bởi Shoemaker, C. S. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5023 Agapenor
120630-5023-agapenor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)