User Tools

Site Tools


120530-ph-th-ng-la-gi

Phủ Thông là thị trấn huyện lị của Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam. Thị trấn có vị trí:

  • Bắc giáp xã Phương Linh
  • Đông giáp xã Phương Linh
  • Nam giáp xã Tân Tiến, xã Tú Trĩ
  • Tây giáp xã Tú Trĩ, xã Vi Hương

Thị trấn Phú Thông có quốc lộ 3 và tỉnh lộ 258 đi qua địa bàn. Một phụ lưu chính của sông Cầu ở thượng nguồn cũng chảy trên địa bàn thị trấn. Hội xuân thị trấn Phủ Thông được tổ chức ngày mùng 10 âm lịch đầu năm và thu hút nhiều người tham dự. Năm 2010, tỉ trọng lĩnh vực thương mại-dịch vụ trong kinh tế của thị trấn là 69%, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 13 tỷ đồng.[2] Theo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, thị trấn Phủ Thông có 1.683 cư dân, trong đó có 819 nam và 864 nữ.[1] Phủ Thông được chia thành các tổ dân phố là Phố Chình, Ngã Ba, Đầu Cầu, Nà Hái.

120530-ph-th-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)