User Tools

Site Tools


120430-4599-rowan-la-gi

4599 Rowan là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1969.5290872 ngày (5.39 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 5 tháng 9 năm 1985.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
120430-4599-rowan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)