User Tools

Site Tools


120330-5896-narrenschiff-la-gi

Narrenschiff
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 12 tháng 11 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5896
Đặt tên theo Ship of Fools
Tên thay thế 1982 VV10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2569913
Viễn điểm quỹ đạo 2.3124025
Độ lệch tâm 0.0121266
Chu kỳ quỹ đạo 1261.3666214
Độ bất thường trung bình 118.63092
Độ nghiêng quỹ đạo 3.09748
Kinh độ của điểm nút lên 104.82424
Acgumen của cận điểm 331.39174
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

5896 Narrenschiff (1982 VV10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 11 năm 1982 bởi L. G. Karachkina ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5896 Narrenschiff
120330-5896-narrenschiff-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)