User Tools

Site Tools


120230-5761-andreivanov-la-gi

Andreivanov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5761
Tên thay thế 1981 ED21
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7743932
Viễn điểm quỹ đạo 3.7069878
Độ lệch tâm 0.3525744
Chu kỳ quỹ đạo 1657.2514834
Độ bất thường trung bình 49.55467
Độ nghiêng quỹ đạo 9.24118
Kinh độ của điểm nút lên 345.83345
Acgumen của cận điểm 97.15122
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

5761 Andreivanov (1981 ED21) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5761 Andreivanov
120230-5761-andreivanov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)