User Tools

Site Tools


120130-5630-billschaefer-la-gi

Billschaefer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Child, J. B.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 21 tháng 3 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5630
Tên thay thế 1993 FZ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9292923
Viễn điểm quỹ đạo 2.5573917
Độ lệch tâm 0.1399919
Chu kỳ quỹ đạo 1227.2743729
Độ bất thường trung bình 131.17600
Độ nghiêng quỹ đạo 2.89744
Kinh độ của điểm nút lên 182.90367
Acgumen của cận điểm 64.08242
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

5630 Billschaefer (1993 FZ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 3 năm 1993 bởi Child, J. B. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5630 Billschaefer
120130-5630-billschaefer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)