User Tools

Site Tools


120030-5363-kupka-la-gi

Kupka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 19 tháng 10 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5363
Đặt tên theo František Kupka
Tên thay thế 1979 UQ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8468551
Viễn điểm quỹ đạo 2.6343323
Độ lệch tâm 0.1757296
Chu kỳ quỹ đạo 1225.0197628
Độ bất thường trung bình 194.21081
Độ nghiêng quỹ đạo 2.76843
Kinh độ của điểm nút lên 244.63723
Acgumen của cận điểm 136.18480
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

5363 Kupka (1979 UQ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 10 năm 1979 bởi A. Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5363 Kupka
120030-5363-kupka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)