User Tools

Site Tools


119930-5238-naozane-la-gi

Naozane
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Hioki và Hayakawa
Nơi khám phá Okutama
Ngày khám phá 13 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5238
Đặt tên theo Kumagai Naozane
Tên thay thế 1990 VE2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0096010
Viễn điểm quỹ đạo 2.5402846
Độ lệch tâm 0.1166367
Chu kỳ quỹ đạo 1253.2974343
Độ bất thường trung bình 259.32030
Độ nghiêng quỹ đạo 5.87320
Kinh độ của điểm nút lên 230.74461
Acgumen của cận điểm 330.85053
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

5238 Naozane (1990 VE2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 11 năm 1990 bởi Hioki và Hayakawa ở Okutama.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5238 Naozane
119930-5238-naozane-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)