User Tools

Site Tools


119830-5127-bruhns-la-gi

Bruhns
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Elst, E. W.
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 4 tháng 2 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5127
Đặt tên theo Nicolaus Bruhns
Tên thay thế 1989 CO3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0096642
Viễn điểm quỹ đạo 2.7424828
Độ lệch tâm 0.1542079
Chu kỳ quỹ đạo 1337.7909022
Độ bất thường trung bình 166.41792
Độ nghiêng quỹ đạo 6.16214
Kinh độ của điểm nút lên 205.26892
Acgumen của cận điểm 202.21729
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

5127 Bruhns (1989 CO3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 2 năm 1989 bởi Elst, E. W. ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5127 Bruhns
119830-5127-bruhns-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)